อัตราสกุลเงินออนไลน์

เราเสนอราคาสกุลเงินออนไลน์ตลอดจนราคาแบบเรียลไทม์สำหรับตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล ใบเสนอราคาจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดสำหรับสกุลเงินสกุลเงินดิจิทัลและ บริษัท ต่างๆ

สกุลเงิน
ตลาดหลักทรัพย์
ดัชนี
โลหะ
สินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน
คริปโทเคอร์เรนซี
ตราสาร ทั้งหมด ทั้งหมด
ทั้งหมด
EUR
USD
AUD
CHF
RUB
XAU
JPY
GBP
NZD
CAD
HKD
XAG
การเสนอราคา
สอบถาม
แพร่กระจาย
ร้อยละ
0.98185
0.98210
0.1
+0.14%
0.68367
0.68397
0.1
-0.45%
1.07088
1.07117
0.1
-0.41%
0.76969
0.76983
0.1
-0.83%
0.69627
0.69650
0.1
-0.55%
116.779
116.809
0.1
-0.05%
1.49504
1.49645
0.1
+0.18%
1.57657
1.57679
0.1
+0.61%
1.54809
1.54832
0.1
+0.80%
1.07801
1.07831
0.1
+0.13%
0.88784
0.88798
0.1
+0.24%
9.40587
9.40925
0.1
-0.17%
125.911
125.937
0.1
+0.00%
10.3901
10.3942
0.1
+1.63%
1.68846
1.68881
0.1
+0.16%
91.52560
91.79790
0.2
+1.56%
10.08234
10.08550
0.1
+0.21%
1.61216
1.61311
0.1
+0.31%
1.21354
1.21371
0.1
-0.22%
18.47869
18.49160
0.1
+1.92%
1.77546
1.77590
0.1
+0.41%
1.74345
1.74383
0.1
+0.50%
1.21403
1.21450
0.1
-0.08%
8.37480
8.38220
0.1
-0.21%
141.802
141.839
0.1
-0.21%
11.6987
11.7084
0.1
+1.37%
1.90140
1.90221
0.1
-0.02%
11.34955
11.36464
0.1
+0.00%
1.81578
1.81663
0.1
+0.02%
1.36671
1.36696
0.1
-0.46%
0.91656
0.91715
0.1
+0.62%
0.63817
0.63881
0.1
+0.06%
0.95431
0.95567
0.1
+0.10%
0.71861
0.71880
0.1
-0.33%
1.27560
1.27577
0.1
+0.98%
0.88827
0.88849
0.1
+0.41%
6.12835
6.13118
0.1
+0.25%
7.74961
7.75364
0.1
+0.00%
103.743
103.771
0.1
+0.26%
20.1652
20.1941
0.1
+2.36%
75.37499
75.68300
0.2
+1.75%
8.30685
8.31085
0.1
+0.50%
1.32834
1.32920
0.1
+0.47%
7.39960
7.41233
0.1
+0.48%
15.22740
15.23589
0.1
+2.26%
ตราสาร
การเสนอราคา
สอบถาม
แพร่กระจาย
ร้อยละ
3277.24
3280.21
0.6
-0.24%
121.78
121.89
0.1
-3.19%
201.12
201.21
0.1
-1.99%
188.08
188.23
0.1
-1.11%
170.71
170.83
0.1
-2.23%
210.08
210.81
0.2
-1.39%
279.92
280.33
0.1
-2.57%
1868.77
1871.07
0.5
-0.91%
284.48
284.58
0.1
+1.74%
119.17
119.19
0.1
+0.30%
165.87
165.93
0.1
+2.06%
130.65
130.68
0.1
-1.77%
322.50
322.59
0.1
-2.19%
211.42
211.54
0.1
-0.15%
171.77
171.86
0.1
+1.58%
173.92
174.17
0.1
+1.69%
136.26
136.31
0.1
-3.37%
132.40
132.45
0.1
+1.21%
145.43
145.51
0.1
-0.81%
269.700
269.900
0.1
-5.37%
84.699
84.721
0.1
-5.15%
64.339
64.361
0.1
-3.41%
27.3299
27.3351
0.1
-0.82%
70.149
70.181
0.1
-0.44%
41.199
41.211
0.1
-6.04%
57.329
57.351
0.1
-1.61%
14.899
14.906
0.1
-1.03%
14.0699
14.0721
0.1
+2.79%
298.59
298.71
0.1
+1.19%
13.7419
13.7481
0.1
-2.32%
105.159
105.181
0.1
+0.81%
128.819
128.862
0.1
+0.11%
44.7299
44.7400
0.1
+2.57%
1.2828
1.2835
0.1
+0.50%
158.640
158.700
0.1
-1.08%
5695.40
5697.00
0.4
-0.06%
5110.00
5112.00
0.4
+2.10%
333.90
334.00
0.1
+2.00%
0.03752
0.03755
0.1
-0.24%
ตราสาร
การเสนอราคา
สอบถาม
แพร่กระจาย
ร้อยละ
ตราสาร
การเสนอราคา
สอบถาม
แพร่กระจาย
ร้อยละ
ตราสาร
การเสนอราคา
สอบถาม
แพร่กระจาย
ร้อยละ
ตราสาร
การเสนอราคา
สอบถาม
แพร่กระจาย
ร้อยละ
33809.871
33813.219
1.1
+4.31%
447.085
449.195
0.7
+3.45%
108.182
110.978
0.9
+3.61%
1398.330
1399.660
0.4
+12.52%
142.20026
142.33975
0.1
+2.16%
142.193
143.817
0.5
+2.82%
0.30891
0.31209
0.1
-7.18%
0.27004
0.27015
0.1
-0.55%
0.03044
0.03046
0.1
+3.96%
581.108
583.247
0.7
+3.71%
570.654
572.717
0.7
+3.64%
397.412
398.825
0.5
+3.78%
368.656
369.852
0.4
+3.70%
327.332
328.402
0.4
+3.58%
622.377
624.690
0.7
+3.40%
46423.27
46572.11
29.8
+3.42%
33777.60
33909.28
26.4
+3.64%
17.6476
17.7178
0.1
+4.00%
43874.027
43975.020
30.3
+4.27%
43084.813
43180.988
28.9
+4.19%
30003.855
30071.172
20.2
+4.29%
27849.406
27870.027
6.2
+4.25%
24694.469
24779.785
25.6
+4.13%
3506892.25
3509475.75
516.7
+3.97%
46991.840
47097.738
31.8
+3.95%
2550994.50
2556512.50
1103.6
+4.22%
1333.2217
1334.4940
0.6
+4.56%
18.2203
18.2349
0.1
+4.02%
4392.43
4404.61
2.5
+3.68%
3197.45
3206.28
1.8
+3.93%
1815.483
1819.380
1.2
+12.83%
1782.816
1786.538
1.2
+12.75%
1241.535
1244.144
0.8
+12.86%
1152.457
1153.004
0.2
+12.82%
1023.283
1023.774
0.2
+12.69%
145110.84
145200.20
17.9
+12.52%
1944.494
1948.580
1.3
+12.49%
105553.68
105775.79
44.5
+12.78%
55.1716
55.2005
0.1
+13.15%
184.552
185.092
0.2
+2.45%
181.235
181.748
0.2
+2.38%
126.195
126.584
0.2
+2.46%
117.169
117.282
0.1
+2.43%
104.034
104.139
0.1
+2.31%
14754.65
14768.36
2.8
+2.16%
197.654
198.249
0.2
+2.12%
10730.41
10760.62
6.1
+2.40%