Happy New Year!

บริษัท GrandCapital เป็นสมาชิกของ KROUFR และ CRFIN

finacom

GrandCapital เป็นสมาชิกขององค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการควบคุม ให้หลักประกันด้านความเป็นมืออาชีพ, ความไว้วางใจได้ และความปลอดภัยของบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสนอราคาหรือบริการที่จัดให้ ท่านสามารถส่งคำร้องเรียนมาที่ KROUFRGrandCapital เป็นสมาชิกของ KROUFR ที่ดำเนินงานอยู่ เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของคณะกรรมการตามแต่ละกรณีที่มีการส่งมา ไม่ว่าลูกค้าคนใดของ GrandCapital ก็จะมีสิทธิ์ในการส่งข้อร้องเรียนเพื่อให้ KROUFR ชำระความ ถ้าหากคณะกรรมการให้การช่วยเหลือแก่นักซื้อขาย GrandCapital จะดำเนินการในส่วนที่จำเป็นตามคำสั่งของคณะกรรมการ

สมาชิกนี้รับประกันได้ว่าลูกค้าของ Grand Capital อยู่ภายใต้การคุ้มครองขององค์กรระหว่างประเทศและบริการที่จัดหาให้มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการ

ลูกค้าทั้งหมดของ บริษัท ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการการเงินได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนค่าชดเชยซึ่งทำหน้าที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัย ลูกค้าของ บริษัท ดังกล่าวสามารถมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสูงสุด $20,000 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จัดอยู่ในบัญชีแยกประเภทกัน

Financial Commissionเป็นบริการแก้ปัญหาข้อพิพาทเฉพาะของอุตสาหกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับ เป็นบริการระหว่างประเทศที่เป็นอิสระซึ่งรับประกันความละเอียดและความละเอียดของข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex ผู้ค้ารายใดสามารถยื่นคำร้องได้ - เว็บไซต์จะถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ

เว็บไซต์ของ KROUFR http://financialcommission.org/

Choose your language