การควบคุมโดยคณะกรรมาธิการการเงิน

การดำเนินงานของ Grand Capital ได้รับการควบคุมโดย Finacom ตั้งแต่ <b>2559</b>

การดำเนินงานของ Grand Capital ได้รับการควบคุมโดย Finacom ตั้งแต่ 2559

ในปี 2561 Grand Capital ได้รับมอบหมายเป็น <b>ประเภท A</b>

ในปี 2561 Grand Capital ได้รับมอบหมายเป็น ประเภท A

ลูกค้าทุกรายมีสิทธิ์ได้รับเงินสูงสุด <b> €20,000</b> จากกองทุนเงินทดแทน

ลูกค้าทุกรายมีสิทธิ์ได้รับเงินสูงสุด €20,000 จากกองทุนเงินทดแทน

มีการแก้ไขข้อพิพาทมากกว่า <b>100</b>  ข้อ

มีการแก้ไขข้อพิพาทมากกว่า 100 ข้อ

  • การดำเนินงานของ Grand Capital ได้รับการควบคุมโดย Finacom ตั้งแต่ 2559
  • ในปี 2561 Grand Capital ได้รับมอบหมายเป็น ประเภท A
  • ลูกค้าทุกรายมีสิทธิ์ได้รับเงินสูงสุด €20,000 จากกองทุนเงินทดแทน
  • มีการแก้ไขข้อพิพาทมากกว่า 100 ข้อ
Certificate of membership

ตั้งแต่ปี 2016 Grand Capital เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการเงิน (FinaCom) — ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างประเทศที่ให้บริการอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์. การเป็นสมาชิกนี้รับประกันว่าลูกค้าของ Grand Capital อยู่ภายใต้การคุ้มครองขององค์กรระหว่างประเทศและบริการที่จัดหาให้นั้นมีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการ

เริ่มตั้งแต่ปี 2561 Grand Capital ถือเป็นโบรกเกอร์ประเภท A

เริ่มตั้งแต่ปี 2561 Grand Capital ถือเป็นโบรกเกอร์ประเภท A

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา Grand Capital ได้รับการกำหนดหมวดหมู่ A: ระดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของโบรกเกอร์. ลูกค้าทั้งหมดของ บริษัท ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการเงินจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัย. ลูกค้าของ บริษัท ดังกล่าวสามารถมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสูงถึง € 20,000. กองทุนนี้ถืออยู่ในบัญชีแยกต่างหาก.