บ้าน เกี่ยวกับบริษัท Grand Capital เป็นสมาชิกของคณะกรรมการทางการเงินมาตั้งแต่ 2559

สมาชิกที่ได้รับอนุมัติของคณะกรรมการทางการเงิน

Grand Capital เป็นสมาชิกของคณะกรรมการทางการเงินมาตั้งแต่ <b>2559</b>

Grand Capital เป็นสมาชิกของคณะกรรมการทางการเงินมาตั้งแต่ 2559

ในปี 2561 Grand Capital ได้ถูกให้อยู่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ<b>โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด</b>

ในปี 2561 Grand Capital ได้ถูกให้อยู่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด

ลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง <b>€20,000</b> จากกองทุนเงินทดแทน

ลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง €20,000 จากกองทุนเงินทดแทน

มีการแก้ไขข้อพิพาทมากกว่า <b>100</b>  ข้อ

มีการแก้ไขข้อพิพาทมากกว่า 100 ข้อ

  • Grand Capital เป็นสมาชิกของคณะกรรมการทางการเงินมาตั้งแต่ 2559
  • ในปี 2561 Grand Capital ได้ถูกให้อยู่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด
  • ลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง €20,000 จากกองทุนเงินทดแทน
  • มีการแก้ไขข้อพิพาทมากกว่า 100 ข้อ
Certificate of membership

ตั้งแต่ปี 2016 Grand Capital เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการเงิน (FinaCom) — ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างประเทศที่ให้บริการอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์. การเป็นสมาชิกนี้รับประกันว่าลูกค้าของ Grand Capital อยู่ภายใต้การคุ้มครองขององค์กรระหว่างประเทศและบริการที่จัดหาให้นั้นมีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการ

เริ่มตั้งแต่ปี 2561 Grand Capital ถือเป็นโบรกเกอร์ประเภท A

เริ่มตั้งแต่ปี 2561 Grand Capital ถือเป็นโบรกเกอร์ประเภท A

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา Grand Capital ได้รับการกำหนดหมวดหมู่ A: ระดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของโบรกเกอร์. ลูกค้าทั้งหมดของ บริษัท ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการเงินจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัย. ลูกค้าของ บริษัท ดังกล่าวสามารถมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสูงถึง €20,000. กองทุนนี้ถืออยู่ในบัญชีแยกต่างหาก.

เข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน

ไม่มีภาษาของคุณ?