สำหรับ Android
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ปีแห่งตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเทรดของทางForex ปฏิทินดังกล่าวจะแสดงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางในตลาดและช่วยให้นักธุรกิจสามารถทำการตัดสินใจโดยที่ทำการศึกษาไว้ก่อนได้

การอ่านปฏิทินทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย ประกอบด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้: เวลาของข่าว, ดัชนีประเทศ, ระยะเวลา, ค่าก่อนหน้า, การคาดการณ์, ค่าจริงระดับความสำคัญ

เหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวทางตลาดส่วนใหญ่นั้นได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในด้าน GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ข้อมูลการว่างงาน และอัตราดอกเบี้ย

เวลาปัจจุบัน
16:08 (GMT +3:00 MSK)
เหตุการณ์ถัดไปใน: 00:21:21 Real Earnings (MoM) (Oct) US
ประเทศ ความสำคัญ
เวลา เหตุการณ์ อดีต การพยากรณ์ ข้อเท็จจริง
01:00
14.11.18
    USA FOMC Member Daly Speaks
FOMC Member Daly Speaks
02:30
14.11.18
    Australia Westpac Consumer Sentiment (Nov)
Westpac Consumer Sentiment (Nov)
1.0% 2.8%
02:50
14.11.18
    Japan GDP (YoY) (Q3)
GDP (YoY) (Q3)
3.0% -1.2%
02:50
14.11.18
    Japan GDP (QoQ) (Q3)
GDP (QoQ) (Q3)
0.8% -0.3%
02:50
14.11.18
    Japan GDP Capital Expenditure (QoQ) (Q3)
GDP Capital Expenditure (QoQ) (Q3)
3.1% -0.2%
02:50
14.11.18
    Japan GDP Price Index (YoY)
GDP Price Index (YoY)
0.1% -0.3%
02:50
14.11.18
    Japan GDP Private Consumption (QoQ) (Q3)
GDP Private Consumption (QoQ) (Q3)
0.7% -0.1%
02:50
14.11.18
    Japan GDP External Demand (QoQ) (Q3)
GDP External Demand (QoQ) (Q3)
-0.1% -0.1%
03:30
14.11.18
    Australia Wage Price Index (QoQ) (Q3)
Wage Price Index (QoQ) (Q3)
0.5% 0.6%
03:30
14.11.18
    Australia Wage Price Index (YoY) (Q3)
Wage Price Index (YoY) (Q3)
2.1% 2.3%
05:00
14.11.18
    China Fixed Asset Investment (YoY) (Oct)
Fixed Asset Investment (YoY) (Oct)
5.4% 5.7%
05:00
14.11.18
    China Industrial Production (YoY) (Oct)
Industrial Production (YoY) (Oct)
5.8% 5.9%
05:00
14.11.18
    China Retail Sales (YoY) (Oct)
Retail Sales (YoY) (Oct)
9.2% 8.6%
05:00
14.11.18
    China Chinese Unemployment Rate
Chinese Unemployment Rate
4.9% 4.9%
07:30
14.11.18
    Japan Capacity Utilization (MoM) (Sep)
Capacity Utilization (MoM) (Sep)
2.4% -1.5%
07:30
14.11.18
    Japan Tertiary Industry Activity Index (MoM)
Tertiary Industry Activity Index (MoM)
0.4% -1.1%
07:30
14.11.18
    Japan Industrial Production (MoM) (Sep)
Industrial Production (MoM) (Sep)
-1.1% -0.4%
10:00
14.11.18
    Germany German GDP (YoY) (Q3)
German GDP (YoY) (Q3)
2.3% 1.1%
10:00
14.11.18
    Germany German GDP (QoQ) (Q3)
German GDP (QoQ) (Q3)
0.5% -0.2%
10:00
14.11.18
    China FDI
FDI
2.90%
10:45
14.11.18
    France French HICP (YoY) (Oct)
French HICP (YoY) (Oct)
2.5% 2.5%
10:45
14.11.18
    France French CPI (MoM) (Oct)
French CPI (MoM) (Oct)
0.1% 0.1%
10:45
14.11.18
    France French HICP (MoM) (Oct)
French HICP (MoM) (Oct)
0.1% 0.1%
10:45
14.11.18
    France French CPI (YoY)
French CPI (YoY)
2.2% 2.2%
12:00
14.11.18
    USA IEA Monthly Report
IEA Monthly Report
12:30
14.11.18
    United Kingdom Core PPI Output (MoM) (Oct)
Core PPI Output (MoM) (Oct)
0.1% 0.3%
12:30
14.11.18
    United Kingdom House Price Index (YoY)
House Price Index (YoY)
3.1% 3.5%
12:30
14.11.18
    United Kingdom CPIH (YoY)
CPIH (YoY)
2.2% 2.3%
12:30
14.11.18
    United Kingdom PPI Output (MoM) (Oct)
PPI Output (MoM) (Oct)
0.4% 0.3%
12:30
14.11.18
    United Kingdom Core RPI (YoY) (Oct)
Core RPI (YoY) (Oct)
3.3% 3.2%
12:30
14.11.18
    United Kingdom Core PPI Output (YoY) (Oct)
Core PPI Output (YoY) (Oct)
2.4% 2.4%
12:30
14.11.18
    United Kingdom RPI (MoM) (Oct)
RPI (MoM) (Oct)
0.9% 0.1%
12:30
14.11.18
    United Kingdom RPI (YoY) (Oct)
RPI (YoY) (Oct)
3.3% 3.3%
12:30
14.11.18
    United Kingdom PPI Input (MoM) (Oct)
PPI Input (MoM) (Oct)
1.4% 0.8%
12:30
14.11.18
    United Kingdom PPI Input (YoY) (Oct)
PPI Input (YoY) (Oct)
10.5% 10.0%
12:30
14.11.18
    United Kingdom PPI Output (YoY) (Oct)
PPI Output (YoY) (Oct)
3.1% 3.3%
12:30
14.11.18
    United Kingdom CPI (MoM) (Oct)
CPI (MoM) (Oct)
0.1% 0.1%
12:30
14.11.18
    United Kingdom Core CPI (YoY) (Oct)
Core CPI (YoY) (Oct)
1.9% 1.9%
12:30
14.11.18
    United Kingdom CPI (YoY) (Oct)
CPI (YoY) (Oct)
2.4% 2.4%
12:30
14.11.18
    United Kingdom Core RPI (MoM) (Oct)
Core RPI (MoM) (Oct)
0.9% 0.1%
13:00
14.11.18
    Eurozone EU Finance Ministers Meeting
EU Finance Ministers Meeting
13:00
14.11.18
    Eurozone Employment Change (YoY) (Q3)
Employment Change (YoY) (Q3)
1.5% 1.3%
13:00
14.11.18
    Eurozone GDP (QoQ) (Q3)
GDP (QoQ) (Q3)
0.2% 0.2%
13:00
14.11.18
    Eurozone Employment Change (QoQ) (Q3)
Employment Change (QoQ) (Q3)
0.4% 0.2%
13:00
14.11.18
    Eurozone Industrial Production (MoM) (Sep)
Industrial Production (MoM) (Sep)
1.0% -0.3%
13:00
14.11.18
    Eurozone GDP (YoY) (Q3)
GDP (YoY) (Q3)
1.7% 1.7%
13:00
14.11.18
    Eurozone Industrial Production (YoY) (Sep)
Industrial Production (YoY) (Sep)
0.9% 0.9%
13:40
14.11.18
    Germany German 30-Year Bund Auction
German 30-Year Bund Auction
1.040% 1.040%
14:00
14.11.18
    ZAF Retail Sales (YoY) (Sep)
Retail Sales (YoY) (Sep)
2.5% 0.7%
15:00
14.11.18
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
5.15% 5.17%
15:00
14.11.18
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
213.6 220.8
15:00
14.11.18
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
-4.0% -3.2%
15:00
14.11.18
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
316.2 316.7
15:00
14.11.18
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
861.8 824.7
16:30
14.11.18
    USA CPI Index, n.s.a. (Oct)
CPI Index, n.s.a. (Oct)
252.44
16:30
14.11.18
    USA Core CPI (YoY) (Oct)
Core CPI (YoY) (Oct)
2.2%
16:30
14.11.18
    USA CPI (MoM) (Oct)
CPI (MoM) (Oct)
0.1%
16:30
14.11.18
    USA Core CPI Index (Oct)
Core CPI Index (Oct)
258.44
16:30
14.11.18
    USA Real Earnings (MoM) (Oct)
Real Earnings (MoM) (Oct)
0.2%
16:30
14.11.18
    USA CPI (YoY) (Oct)
CPI (YoY) (Oct)
2.3%
16:30
14.11.18
    USA Core CPI (MoM) (Oct)
Core CPI (MoM) (Oct)
0.1%
18:00
14.11.18
    USA FOMC Member Quarles Speaks
FOMC Member Quarles Speaks
19:00
14.11.18
    USA Cleveland CPI (MoM) (Oct)
Cleveland CPI (MoM) (Oct)
0.2%
00:30
15.11.18
    USA API Weekly Crude Oil Stock
API Weekly Crude Oil Stock
7.830M
01:00
15.11.18
    USA FOMC Member Daly Speaks
FOMC Member Daly Speaks
02:00
15.11.18
    USA Fed Chair Powell Speaks
Fed Chair Powell Speaks
02:50
15.11.18
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
107.6B
02:50
15.11.18
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
-167.3B
03:00
15.11.18
    Australia MI Inflation Expectations
MI Inflation Expectations
4.0%
03:30
15.11.18
    Australia Full Employment Change (Oct)
Full Employment Change (Oct)
20.3K
03:30
15.11.18
    Australia Unemployment Rate (Oct)
Unemployment Rate (Oct)
5.0%
03:30
15.11.18
    Australia Participation Rate (Oct)
Participation Rate (Oct)
65.4%
03:30
15.11.18
    Australia Employment Change (Oct)
Employment Change (Oct)
5.6K
04:30
15.11.18
    China House Prices (YoY) (Oct)
House Prices (YoY) (Oct)
7.9%
04:30
15.11.18
    Australia RBA Assist Gov Debelle Speaks
RBA Assist Gov Debelle Speaks
10:00
15.11.18
    China FDI
FDI
2.90%
10:45
15.11.18
    France French GDP (QoQ) (Q3)
French GDP (QoQ) (Q3)
0.4%
12:30
15.11.18
    United Kingdom Retail Sales (MoM) (Oct)
Retail Sales (MoM) (Oct)
-0.8%
12:30
15.11.18
    United Kingdom Retail Sales (YoY) (Oct)
Retail Sales (YoY) (Oct)
3.0%
12:30
15.11.18
    United Kingdom Core Retail Sales (MoM) (Oct)
Core Retail Sales (MoM) (Oct)
-0.8%
12:30
15.11.18
    United Kingdom Core Retail Sales (YoY) (Oct)
Core Retail Sales (YoY) (Oct)
3.2%
13:00
15.11.18
    Eurozone Trade Balance (Sep)
Trade Balance (Sep)
11.7B
15:15
15.11.18
    Eurozone ECB's Coeure Speaks
ECB's Coeure Speaks
16:00
15.11.18
    United Kingdom MPC Member Tenreyro Speaks
MPC Member Tenreyro Speaks
16:10
15.11.18
    Eurozone ECB's Praet Speaks
ECB's Praet Speaks
16:30
15.11.18
    USA Retail Control (MoM) (Oct)
Retail Control (MoM) (Oct)
0.5%
16:30
15.11.18
    USA NY Empire State Manufacturing Index (Nov)
NY Empire State Manufacturing Index (Nov)
21.10
16:30
15.11.18
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
214K
16:30
15.11.18
    USA Core Retail Sales (MoM) (Oct)
Core Retail Sales (MoM) (Oct)
-0.1%
16:30
15.11.18
    USA Import Price Index (MoM) (Oct)
Import Price Index (MoM) (Oct)
0.5%
16:30
15.11.18
    USA Export Price Index (MoM) (Oct)
Export Price Index (MoM) (Oct)
-0.2%
16:30
15.11.18
    USA Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Oct)
Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Oct)
0.1%
16:30
15.11.18
    USA Retail Sales (MoM) (Oct)
Retail Sales (MoM) (Oct)
0.1%
16:30
15.11.18
    USA Philly Fed Business Conditions (Nov)
Philly Fed Business Conditions (Nov)
33.8
16:30
15.11.18
    USA Philadelphia Fed Manufacturing Index (Nov)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Nov)
22.2
16:30
15.11.18
    Canada ADP Nonfarm Employment Change
ADP Nonfarm Employment Change
28.8K
16:30
15.11.18
    USA Philly Fed Employment (Nov)
Philly Fed Employment (Nov)
19.5
16:30
15.11.18
    USA Philly Fed New Orders (Nov)
Philly Fed New Orders (Nov)
19.3
16:30
15.11.18
    USA Philly Fed CAPEX Index (Nov)
Philly Fed CAPEX Index (Nov)
25.20
16:30
15.11.18
    USA Philly Fed Prices Paid (Nov)
Philly Fed Prices Paid (Nov)
38.20
16:30
15.11.18
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,623K
16:30
15.11.18
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
213.75K
18:00
15.11.18
    USA Business Inventories (MoM) (Sep)
Business Inventories (MoM) (Sep)
0.5%
18:00
15.11.18
    USA FOMC Member Quarles Speaks
FOMC Member Quarles Speaks
18:30
15.11.18
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
65B
19:00
15.11.18
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
1.852M
19:00
15.11.18
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
5.783M
19:00
15.11.18
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
2.419M
19:00
15.11.18
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
0.275M
19:00
15.11.18
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.020M
19:00
15.11.18
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
-0.178M
19:00
15.11.18
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.650M
19:00
15.11.18
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
-3.465M
19:30
15.11.18
    USA Fed Chair Powell Speaks
Fed Chair Powell Speaks
21:00
15.11.18
    USA FOMC Member Bostic Speaks
FOMC Member Bostic Speaks
23:00
15.11.18
    USA FOMC Member Kashkari Speaks
FOMC Member Kashkari Speaks
00:30
16.11.18
    New Zealand Business NZ PMI (Oct)
Business NZ PMI (Oct)
51.7
05:00
16.11.18
    New Zealand RBNZ Offshore Holdings (Oct)
RBNZ Offshore Holdings (Oct)
55.40%
10:00
16.11.18
    Germany German WPI (YoY) (Oct)
German WPI (YoY) (Oct)
3.5%
10:00
16.11.18
    Germany German WPI (MoM) (Oct)
German WPI (MoM) (Oct)
0.4%
11:30
16.11.18
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks
13:00
16.11.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (YoY) (Oct)
CPI ex Tobacco (YoY) (Oct)
2.0%
13:00
16.11.18
    United Kingdom Inflation Report Hearings
Inflation Report Hearings
13:00
16.11.18
    Eurozone CPI (MoM) (Oct)
CPI (MoM) (Oct)
0.5%
13:00
16.11.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (MoM) (Oct)
CPI ex Tobacco (MoM) (Oct)
0.5%
13:00
16.11.18
    Eurozone Core CPI (YoY) (Oct)
Core CPI (YoY) (Oct)
1.1%
13:00
16.11.18
    Eurozone CPI (YoY) (Oct)
CPI (YoY) (Oct)
2.2%
13:00
16.11.18
    Eurozone Core CPI (MoM) (Oct)
Core CPI (MoM) (Oct)
0.1%
16:00
16.11.18
    Germany German Buba President Weidmann Speaks
German Buba President Weidmann Speaks
16:30
16.11.18
    Canada Manufacturing Sales (MoM) (Sep)
Manufacturing Sales (MoM) (Sep)
-0.4%
16:30
16.11.18
    Canada Foreign Securities Purchases by Canadians (Sep)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Sep)
-0.19B
16:30
16.11.18
    Canada Foreign Securities Purchases (Sep)
Foreign Securities Purchases (Sep)
2.82B
17:15
16.11.18
    USA Manufacturing Production (MoM) (Oct)
Manufacturing Production (MoM) (Oct)
0.2%
17:15
16.11.18
    USA Capacity Utilization Rate (Oct)
Capacity Utilization Rate (Oct)
78.1%
17:15
16.11.18
    USA Industrial Production (MoM) (Oct)
Industrial Production (MoM) (Oct)
0.3%
17:15
16.11.18
    USA Industrial Production (YoY)
Industrial Production (YoY)
5.1%
19:00
16.11.18
    USA KC Fed Manufacturing Index (Nov)
KC Fed Manufacturing Index (Nov)
5
19:00
16.11.18
    USA KC Fed Composite Index (Nov)
KC Fed Composite Index (Nov)
8
19:30
16.11.18
    USA Chicago Fed President Evans Speaks
Chicago Fed President Evans Speaks
21:00
16.11.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
886
00:00
17.11.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions (Sep)
TIC Net Long-Term Transactions (Sep)
131.8B
00:00
17.11.18
    USA US Foreign Buying, T-bonds (Sep)
US Foreign Buying, T-bonds (Sep)
63.10B
00:00
17.11.18
    USA Overall Net Capital Flow (Sep)
Overall Net Capital Flow (Sep)
108.20B
00:00
17.11.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Sep)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Sep)
111.50B

Choose your language