สำหรับ Android
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ปีแห่งตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเทรดของทางForex ปฏิทินดังกล่าวจะแสดงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางในตลาดและช่วยให้นักธุรกิจสามารถทำการตัดสินใจโดยที่ทำการศึกษาไว้ก่อนได้

การอ่านปฏิทินทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย ประกอบด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้: เวลาของข่าว, ดัชนีประเทศ, ระยะเวลา, ค่าก่อนหน้า, การคาดการณ์, ค่าจริงระดับความสำคัญ

เหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวทางตลาดส่วนใหญ่นั้นได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในด้าน GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ข้อมูลการว่างงาน และอัตราดอกเบี้ย

เวลาปัจจุบัน
11:10 (GMT +3:00 MSK)
เหตุการณ์ถัดไปใน: 01:49:27 OPEC Meeting US
ประเทศ ความสำคัญ
เวลา เหตุการณ์ อดีต การพยากรณ์ ข้อเท็จจริง
13:00
23.09.18
    USA OPEC Meeting
OPEC Meeting

Choose your language