ปีแห่งตลาด

เอกสารและสัญญา

ท่านสามารถหาเอกสารและสัญญาของบริษัทได้ที่นี่

 • AML and KYC policy Download (PDF)

 • การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง Download (PDF)

 • กฎระเบียบบริการ "บัญชีที่จัดการ" Download (PDF)

 • ข้อกำหนดและคำจำกัดความ Download (PDF)

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว Download (PDF)

 • ข้อตกลงของลูกค้า Download (PDF)

 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการและการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขาย Download (PDF)

 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการและการดำเนินการทางการค้า Download (PDF)

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้าสำหรับ ECN Download (PDF)

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้า Download (PDF)

 • กฎระเบียบของการดำเนินการและการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญา CFD Download (PDF)

 • กฎการให้บริการลูกค้าที่มีสถานะ VIP Download (PDF)

 • ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีอิสลาม Download (PDF)

 • ข้อตกลงพาร์ทเนอร์ Download (PDF)

 • ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับข้อตกลงพาร์ทเนอร์ Download (PDF)

 • ข้อตกลงแฟรนไชส์ Download (PDF)

 • กฎระเบียบการแข่งขัน "Rally Trade" Download (PDF)

 • กฎระเบียบการแข่งขัน "Drag Trade" Download (PDF)

 • กฎระเบียบการแข่งขัน "Micro Trade" Download (PDF)

 • กฎระเบียบการแข่งขัน "Future Trade" Download (PDF)

Choose your language