เอกสารและข้อตกลง

คุณสามารถดูเอกสารและข้อตกลงของ บริษัท ของเราได้ที่นี่

 • PDF

  Eastern Drift

 • PDF

  "Micro Trade" contest rules

 • PDF

  "Future Trade" contest conditions

 • PDF

  "Drag Trade" contest conditions

 • PDF

  "Rally Trade" contest conditions

 • PDF

  Franchising agreement

 • PDF

  Additional agreement for the Partner agreement

 • PDF

  Partner agreement

 • PDF

  Islamic Accounts Supplementary Agreement

 • PDF

  Regulation of procession and effectuation of trading transactions for CFD contracts

 • PDF

  RTO Regulation for Options

 • PDF

  RTO Regulation for ECN

 • PDF

  RTO Regulation

 • PDF

  NTO Regulation

 • PDF

  Client agreement

 • PDF

  privacy policy

 • PDF

  Terms and Definitions

 • PDF

  "Managed Accounts" service regulation

 • PDF

  Risk disclosure

 • PDF

  AML and KYC policy

 • PDF

  โบนัสส่วนบุคคล