โบนัสและข้อเสนอพิเศษ

Grand Capital - แหล่งของข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่ที่สุด!
โบนัสไม่มีเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก,โบนัสสำหรับปริมาณการเทรด, ข้อเสนอโปรโมชั่นสำหรับตราสารเฉพาะประเภท. เพียงเลือกแนวทางของคุณและเราจะดูแลโบนัสสำหรับแผนการเทรดของคุณ. เลือกผลกำไร - เลือก Grand Capital.

เลือกโบนัส

ฝากและรับเสื้อฟรี!

คุณจะเลือกอะไร: โปโลหรือเสื้อยืด?

ฝาก $3000 เดือนนี้

และรับสินค้าแบรนด์ที่คุณเลือก!

หากต้องการรับเสื้อยืดฟรี, โปรดฝากเงินเข้าบัญชีของคุณและเขียนอีเมลไปที่ thailand@grandcapital.net

รับโบนัสเงินฝาก +40%

นี่อาจเป็นโบนัสที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทุกท่าน!
  • กำไรทั้งหมดที่ได้รับจากการซื้อขาย โบนัสนี้สามารถถอนออกได้อย่างอิสระ
  • ในเวลาเงินของโบนัสจะถูกส่งไปยังเจ้าของลูกค้าในอัตรา: $3/1 lot
  • โบนัสสามารถต่ออายุ ได้ทุกๆ 6 เดือนโดยฝากเงิน 10% ของจำนวนเงินต้นเพื่อเข้าบัญชีของท่าน
  • เงินโบนัสสามารถใช้สำหรับเบิกเงินได้

เงื่อนไขของโปรโมชั่น «โบนัสเงินฝากใดๆ +40%»


1. เงื่อนไขทั่วไป

1.1  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ไม่มีกำหนด.  จะประกาศเมื่อสิ้นสุดโปรโมชั่น

1.2  Grand Capital เป็นผู้จัดโปรโมชั่นแต่เพียงผู้เดียว

1.3  ผู้จัดมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น เช่นเดียวกับ: รายการ และ ลักษณะ ของโบนัสที่เสนอให้.

1.4  ผู้จัดงานมีสิทธิ์ยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ.

 

2. ผู้เข้าร่วม

2.1  ลูกค้าทั้งหมดของ Grand Capital สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้. ซึ่งรวมถึงผู้ที่เปิดบัญชีเทรด Grand Capital ในช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น.

2.2   การยืนยันทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง และ เอกสารยืนยันตัวตนที่ส่งมา, ตลอดจนการยืนยันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าร่วม.

2.3   ประเภทของบัญชีเทรดที่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้: Standard, Swap Free.

2.4   เลเวอเรจสำหรับบัญชีเทรดที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรโมชั่นต้องไม่เกิน 1:100.

2.5  ในการรับโบนัส ลูกค้าต้องฝากเงินเข้าบัญชีเทรดระหว่างช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น.  ลูกค้ามีสิทธิ์รับโบนัสหลังจากการฝากแต่ละครั้ง. จำนวนโบนัสคือ 40% ของจำนวนเงินที่ฝาก. 

2.6  จำนวนโบนัสสูงสุดต้องไม่เกิน $20,000.

2.7  พนักงานของ Grand Capital และ ญาติของพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้.

2.8  ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนต้องอ่านเงื่อนไขของโปรโมชั่นอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม. การเพิกเฉยต่อเงื่อนไขโปรโมชั่นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อยื่นคำร้อง.

2.9  โปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทไม่สามารถใช้กับบัญชีที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้.

2.10 หากมีการอ้างสิทธิ์โบนัสอื่นใดสำหรับบัญชีแล้ว. โบนัส 40% อาจได้รับหลังจากยกเลิกโบนัสอื่นๆ ทั้งหมดตามคำขอของลูกค้าและเป็นไปตามเงื่อนไขโปรโมชันทั้งหมด.

2.11.  ไม่สามารถเทรดด้วยเงินโบนัสเพียงอย่างเดียวได้. ในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่มีเงิน. เงินโบนัสจะถูกถอนออกเต็มจำนวน. 

 

3. รับโบนัส

3.1 ในการรับโบนัส, ลูกค้าต้องสร้างคำขอในออฟฟิศส่วนตัวหรือติดต่อผู้จัดการส่วนตัวทางอีเมล (ที่อยู่อีเมลมีอยู่ในออฟฟิศส่วนตัว)

3.2 ในการถอนเงินโบนัส ลูกค้าต้องส่งเอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้องรวมถึงหลักฐานที่อยู่อาศัย.

 

4. การรับเงินโบนัส

4.1 คำขอโบนัสจะดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงและเงินโบนัสจะเข้าบัญชี.

4.2 หากเงินถูกถอนออกจากบัญชี โบนัสจะลดลง 40% ของจำนวนเงินที่ถอน.

4.3 การโอนภายใน การจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่น และ ธุรกรรมที่ไม่ใช่การเทรดอื่น ๆ เท่ากับธุรกรรมการถอนเงิน.

4.4 เงินโบนัสจะได้รับเป็นระยะเวลา 6 เดือน. 

4.4.1 ระยะเวลาโบนัสสามารถขยายได้อีก 6 เดือนโดยฝากเงินไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนโบนัส ก่อนหักโบนัส.

4.4.2 บริษัทอาจปฏิเสธการให้โบนัสเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งหักโบนัสที่มีอยู่โดยไม่มีคำอธิบาย. 

4.4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงินโบนัสเป็นเงินเครดิตโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ.

4.5 ห้ามมิให้เทรดในบัญชีที่เชื่อมโยงกับโปรโมชั่นผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ระบุชื่อ. หากตรวจพบการเชื่อมต่อมากกว่า 5 (ห้า) รายการไปยังบัญชีจากที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นของภูมิภาคต่างๆ บัญชีอาจถูกตัดสิทธิ์ และ โบนัส— ยกเลิก.  หากมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิดหรือการฉ้อโกงเกิดขึ้น และ/หรือการปลอมแปลงเอกสารที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมโปรโมชั่น, บัญชีอาจถูกตัดสิทธิ์ และ ลูกค้าอาจถูกปฏิเสธบริการ. 

4.6  จำนวนโบนัสต้องไม่เกินยอดเงินในบัญชี.

4.7  ห้ามซื้อขายแบบหลายทิศทางในบัญชีที่มีเงินโบนัส รวมถึงการใช้บัญชีที่แตกต่างกัน รวมถึงบัญชีที่เปิดกับบริษัท/โบรกเกอร์อื่น กรณีสงสัยว่ามีการซื้อขายหลายทิศทางโดยใช้เงินโบนัสของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการซื้อขาย

4.8 เงินโบนัสจะถูกตัดออกเต็มจำนวนหากหนึ่งตำแหน่งขึ้นไปในบัญชีถูกปิดโดย Stop Out และไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีของลูกค้า

 

5. การถอนเงินโบนัส

5.1 ด้วยการเทรดอย่างต่อเนื่อง. เงินโบนัสจะค่อยๆ กลายเป็นทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อที่ลูกค้าจะต้องทำการเทรด และ สำหรับแต่ละล็อตที่เปิดและปิดเต็ม, ลูกค้าสามารถเรียกร้อง $3 ได้. จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถเรียกร้องได้คือ $50 คำขอจะถูกส่งทางอีเมลหรือผ่านออฟฟิศส่วนตัว.

5.2  ตราสารการเทรดต่อไปนี้ได้รับการพิจารณาในการคำนวณ: FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT

5.3 หัวข้อของคำขอต้องเป็น: “โบนัสสำหรับการฝากเงินใดๆ” – ทำให้โบนัสสามารถถอนออกได้”, หมายเลขบัญชีเทรด และ ชื่อเต็มของลูกค้า.

5.4. หากเงินทุนของลูกค้าไม่มีอยู่ในบัญชีเทรด และ ไม่มีสถานะการเทรดที่เปิดอยู่. เงินโบนัสจะถูกหักเต็มจำนวน.

5.5 การถอนเงินจากบัญชีด้วยเงินโบนัสจะสามารถใช้ได้หลังจากสร้างปริมาณการเทรดตามที่กำหนดในอัตรา 1 ล็อต (เทียบเท่า 100,000 USD) สำหรับทุกๆ 10 USD เงินโบนัสเครดิต การคำนวณปริมาณการเทรดที่ต้องการนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งผลลัพธ์ทางการเงินที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าของสเปรดสองรายการสำหรับตราสารที่เทรด

 

6.  คำร้อง

6.1  คำร้องทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยัง support@grandcapital.net.

6.2 การคำร้องทั้งหมดต้องมีชื่อเต็ม, ที่อยู่ที่แน่นอน, หมายเลขบัญชี และ คำอธิบายปัญหาอย่างละเอียด.

เข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน

ไม่มีภาษาของคุณ?