สำหรับ Android
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ปีแห่งตลาด

การโอนเงิน

การฝากเงิน
การถอนเงิน
ระบบชำระเงิน สกุลเงินที่ยอมรับ เวลาในการประมวลผล For all account types except ECN and Crypto Commission for ECN and Crypto accounts
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร
Bank transfer (currencies)
EUR, USD, ZAR 3 ถึง 5 วัน ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง เงินฝาก
บัตรชำระเงิน
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 นาที 0% (ที่ได้รับการชำระจาก Grand Capital) 4% เงินฝาก
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 นาที 0% (ที่ได้รับการชำระจาก Grand Capital) 4% เงินฝาก
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Bitcoin
USD, BTC 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 0.0% เงินฝาก
Ethereum
ETH หนึ่งวัน 0% 0% เงินฝาก
Mobile
USD, RUR, EUR 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 0% เงินฝาก
Neteller
RUR, EUR, USD 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 4% เงินฝาก
Perfect Money
USD, EUR 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 0.5%-1.99% เงินฝาก
RPcard
RUR, USD, EUR 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 4% เงินฝาก
Skrill
USD, EUR 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 1.9% + $0.33 เงินฝาก
Webmoney
USD, RUR, EUR 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 0% เงินฝาก
WinPay
USD 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 4% เงินฝาก
help2pay
VND, IDR, THB, MYR 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) 3% เงินฝาก
ท้องถิ่นโอนตัวแทน
Grand Capital Myanmar
USD* 1 วัน 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) depends on bank เงินฝาก
Grand Capital Philippines
USD 1 วัน 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) depends on bank เงินฝาก
คุณสามารถฝากเงินเข้า MMK ผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งจะแปลงสกุลเงินของคุณเป็นสกุลเงินของตัวแทนตามอัตรา
ระบบชำระเงิน สกุลเงินที่ยอมรับ เวลาในการประมวลผล คอมมิชชั่น
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร
Bank transfer (currencies)
EUR, USD, ZAR 3 ถึง 5 วัน 100 EUR (USD/EUR) or 1%, but not less than 5 ZAR (ZAR) ถอน
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Bitcoin
USD, BTC สูงสุด 3 วัน 1%, but not less than $1 ถอน
Ethereum
ETH สูงสุด 3 วัน 1%, but not less than $1 ถอน
Neteller
RUR, EUR, USD สูงสุด 3 วัน 2% แต่ไม่น้อยกว่า ถอน
Perfect Money
USD, EUR สูงสุด 3 วัน 0.5% ถอน
Skrill
USD, EUR สูงสุด 3 วัน 1% ถอน
Webmoney
RUR, UAH, USD, EUR สูงสุด 3 วัน 1%​ ถอน
help2pay
VND, IDR, THB, MYR สูงสุด 3 วัน 1% ถอน
ท้องถิ่นโอนตัวแทน
Grand Capital Myanmar
USD 1 วัน - 3 วัน depends on bank + 2% ถอน
Grand Capital Philippines
USD 1 วัน - 3 วัน depends on bank ถอน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากค่าคอมมิชชั่นที่มีการจ่ายในบางกรณี

Choose your language