ปีแห่งตลาด

Payback (การคืนทุน)

Paybackคืออะไร

Paybackคือโปรแกรมสำหรับลูกค้าที่จงรักภักดีของ Grand Capital ซึ่งลูกค้าสามารถรับเงินชดเชยจากการเทรดได้

โปรแกรม Payback ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ แอบแฝงซึ่งอิงจากจำนวนที่เทรด เราเพียงแค่จ่ายเงินคืนให้กับคุณจากการเทรด

ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง?

ลูกค้า Grand Capitalที่มีบัญชีมาตรฐานซึ่งทำการเทรดสินทรัพย์ต่าง ๆ ยกเว้น CFD STOCK USA และ Russian Stocks สามารถเข้าร่วมได้

เริ่มการเทรด

ผลประโยชน์จากการให้เงินคืน

สถานะและรางวัล

มือใหม่

5 วันหรือต่ำกว่า

0

ทองแดง

6 ถึง 15 วัน

$3.5 ต่อ ล็อต

เงิน

16 ถึง 30 วัน

$4.5 ต่อ ล็อต

ทอง

มากกว่า 31 วัน

$5.5 ต่อ ล็อต

Payback มีการคำนวณอย่างไรและมีการฝากเข้าบัญชีอย่างไร?

Paybackนั้นมีการคำนวณนับจากวันที่ 6 ของการเทรด วันที่มีการเทรดคือวันที่มีการเปิดหรือปิดการเทรดดังกล่าว ซึ่งการเทรดนั้นจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาที

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณทำการเทรด 7 วันติดต่อกัน (ไม่นับรวมวันหยุด) จะไม่มีการได้เงินคืนใน 5 วันแรกของการเทรด ในวันที่ 6 คุณได้ทำวางการเทรด 2 เทรด (0.1 lot) และ 10 เทรด (0.4 lot) ในวันที่ 7 ในกรณีนี้คุณจะได้เงินคืนคิดเป็น 0.5 * 3.5 = .75

เริ่มการเทรด
ข้อตกลงและเงื่อนไข

Choose your language