หุ้น

หุ้นของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญและแบรนด์ยุโรปพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว

กูเกิล, เฟซบุ๊ก, แอปเปิล, แอมะซอน และอื่น ๆ

เริ่มการเทรด
ตราสาร
Bid
Ask
เปอร์เซ็นต์
Bid 44.70
Ask 44.72
เปอร์เซ็นต์ -0.67%
Bid 109.44
Ask 109.47
เปอร์เซ็นต์ +2.10%
Bid 138.86
Ask 138.88
เปอร์เซ็นต์ +1.44%
Bid 140.30
Ask 140.37
เปอร์เซ็นต์ +1.44%
Bid 139.74
Ask 139.79
เปอร์เซ็นต์ +2.06%
Bid 115.84
Ask 115.87
เปอร์เซ็นต์ +2.00%
Bid 31.49
Ask 31.51
เปอร์เซ็นต์ +1.42%
Bid 42.38
Ask 42.41
เปอร์เซ็นต์ +2.49%
Bid 46.80
Ask 46.82
เปอร์เซ็นต์ +2.05%
Bid 178.09
Ask 178.13
เปอร์เซ็นต์ -0.70%
Bid 42.55
Ask 42.57
เปอร์เซ็นต์ +0.12%
Bid 90.94
Ask 90.98
เปอร์เซ็นต์ -0.96%
Bid 146.31
Ask 146.35
เปอร์เซ็นต์ -0.19%
Bid 96.07
Ask 96.09
เปอร์เซ็นต์ +1.99%
Bid 42.84
Ask 42.86
เปอร์เซ็นต์ +1.90%
Bid 159.94
Ask 159.97
เปอร์เซ็นต์ -0.11%
Bid 187.71
Ask 187.85
เปอร์เซ็นต์ +2.48%
Bid 11.30
Ask 11.32
เปอร์เซ็นต์ +1.35%
Bid 63.52
Ask 63.54
เปอร์เซ็นต์ -0.17%
Bid 298.74
Ask 298.88
เปอร์เซ็นต์ +1.19%
Bid 32.14
Ask 32.17
เปอร์เซ็นต์ +3.34%
Bid 2171.76
Ask 2172.45
เปอร์เซ็นต์ +0.35%
Bid 31.39
Ask 31.42
เปอร์เซ็นต์ -0.88%
Bid 278.65
Ask 278.77
เปอร์เซ็นต์ +1.05%
Bid 31.94
Ask 31.97
เปอร์เซ็นต์ +2.08%
Bid 31.81
Ask 31.83
เปอร์เซ็นต์ -2.93%
Bid 140.96
Ask 140.98
เปอร์เซ็นต์ +0.31%
Bid 36.30
Ask 36.32
เปอร์เซ็นต์ -2.10%
Bid 179.41
Ask 179.43
เปอร์เซ็นต์ +1.45%
Bid 113.87
Ask 113.89
เปอร์เซ็นต์ +1.25%
Bid 64.33
Ask 64.35
เปอร์เซ็นต์ +2.39%
Bid 38.58
Ask 38.60
เปอร์เซ็นต์ +1.53%
Bid 317.87
Ask 317.95
เปอร์เซ็นต์ +1.47%
Bid 252.82
Ask 252.86
เปอร์เซ็นต์ +2.58%
Bid 22.49
Ask 22.52
เปอร์เซ็นต์ -1.53%
Bid 128.33
Ask 128.37
เปอร์เซ็นต์ -0.57%
Bid 259.35
Ask 259.37
เปอร์เซ็นต์ +0.99%
Bid 209.49
Ask 209.56
เปอร์เซ็นต์ +0.85%
Bid 179.76
Ask 179.82
เปอร์เซ็นต์ +2.14%
Bid 101.06
Ask 101.09
เปอร์เซ็นต์ -1.00%
Bid 60.31
Ask 60.34
เปอร์เซ็นต์ +1.14%
Bid 169.24
Ask 169.27
เปอร์เซ็นต์ +2.11%
Bid 99.64
Ask 99.68
เปอร์เซ็นต์ +1.62%
Bid 145.87
Ask 145.89
เปอร์เซ็นต์ +1.17%
Bid 79.11
Ask 79.14
เปอร์เซ็นต์ +4.06%
Bid 35.60
Ask 35.65
เปอร์เซ็นต์ -0.86%
Bid 21.26
Ask 21.28
เปอร์เซ็นต์ +1.72%
Bid 680.76
Ask 680.91
เปอร์เซ็นต์ -0.55%
Bid 51.61
Ask 51.62
เปอร์เซ็นต์ +1.71%
Bid 122.49
Ask 122.52
เปอร์เซ็นต์ +0.91%
Bid 87.41
Ask 87.44
เปอร์เซ็นต์ +0.71%
Bid 168.400
Ask 168.440
เปอร์เซ็นต์ +1.29%
Bid 95.339
Ask 95.371
เปอร์เซ็นต์ +3.70%
Bid 41.489
Ask 41.501
เปอร์เซ็นต์ +1.38%
Bid 35.7199
Ask 35.7301
เปอร์เซ็นต์ +2.51%
Bid 57.499
Ask 57.511
เปอร์เซ็นต์ +2.28%
Bid 73.239
Ask 73.261
เปอร์เซ็นต์ +0.77%
Bid 53.98
Ask 54.00
เปอร์เซ็นต์ +2.00%
Bid 45.329
Ask 45.341
เปอร์เซ็นต์ +0.96%
Bid 6.295
Ask 6.301
เปอร์เซ็นต์ -4.03%
Bid 69.799
Ask 69.841
เปอร์เซ็นต์ +0.91%
Bid 8.131
Ask 8.137
เปอร์เซ็นต์ -0.56%
Bid 19.235
Ask 19.243
เปอร์เซ็นต์ +1.75%
Bid 4.3914
Ask 4.3931
เปอร์เซ็นต์ +0.86%
Bid 18.0079
Ask 18.0121
เปอร์เซ็นต์ +2.67%
Bid 5.653
Ask 5.661
เปอร์เซ็นต์ +2.58%
Bid 0.4297
Ask 0.4301
เปอร์เซ็นต์ +2.50%
Bid 113.81
Ask 113.85
เปอร์เซ็นต์ +2.37%
Bid 82.08
Ask 82.13
เปอร์เซ็นต์ +2.68%
Bid 332.94
Ask 333.06
เปอร์เซ็นต์ +1.91%
Bid 86.449
Ask 86.471
เปอร์เซ็นต์ +0.95%
Bid 98.269
Ask 98.311
เปอร์เซ็นต์ +3.06%
Bid 37.9700
Ask 37.9800
เปอร์เซ็นต์ +1.73%
Bid 1.2962
Ask 1.2966
เปอร์เซ็นต์ +2.50%
Bid 127.860
Ask 127.880
เปอร์เซ็นต์ +1.70%
Bid 26.65
Ask 26.68
เปอร์เซ็นต์ -0.07%
Bid 184.17
Ask 184.20
เปอร์เซ็นต์ -4.46%
Bid 17069
Ask 17080
เปอร์เซ็นต์ -1.90%
Bid 403.29
Ask 403.90
เปอร์เซ็นต์ +2.00%
Bid 3.4919
Ask 3.4955
เปอร์เซ็นต์ +4.30%
Bid 3996.40
Ask 3997.50
เปอร์เซ็นต์ +2.44%
Bid 31.699
Ask 31.715
เปอร์เซ็นต์ -0.91%
Bid 4200.00
Ask 4202.00
เปอร์เซ็นต์ -0.87%
Bid 279.45
Ask 279.60
เปอร์เซ็นต์ +2.36%
Bid 135.27
Ask 135.31
เปอร์เซ็นต์ +1.53%
Bid 1080.1
Ask 1081.4
เปอร์เซ็นต์ +5.39%
Bid 373.19
Ask 373.40
เปอร์เซ็นต์ -2.83%
Bid 66.49
Ask 66.55
เปอร์เซ็นต์ +5.32%
Bid 0.8000
Ask 0.8004
เปอร์เซ็นต์ +2.70%
Bid 130.04
Ask 130.07
เปอร์เซ็นต์ +5.02%
Bid 25.444
Ask 25.455
เปอร์เซ็นต์ +6.29%
Bid 426.79
Ask 427.00
เปอร์เซ็นต์ +0.99%
Bid 0.01794
Ask 0.01802
เปอร์เซ็นต์ +2.34%
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.

การเทรดหุ้น

ขอบคุณสัญญาสําหรับความแตกต่าง, หนึ่งในตลาดการเงินที่เก่าแก่ที่สุด —ตลาดหุ้น—เปิดวันนี้ให้กับนักลงทุนส่วนตัว.

เริ่มการเทรด