หุ้น

หุ้นของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญและแบรนด์ยุโรปพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว

กูเกิล, เฟซบุ๊ก, แอปเปิล, แอมะซอน และอื่น ๆ

เริ่มการเทรด
ตราสาร
Bid
Ask
เปอร์เซ็นต์
Bid 53.54
Ask 53.56
เปอร์เซ็นต์ +10.73%
Bid 112.53
Ask 112.55
เปอร์เซ็นต์ +20.48%
Bid 150.34
Ask 150.36
เปอร์เซ็นต์ +2.07%
Bid 173.06
Ask 173.10
เปอร์เซ็นต์ +12.67%
Bid 209.15
Ask 209.17
เปอร์เซ็นต์ +19.86%
Bid 109.71
Ask 109.74
เปอร์เซ็นต์ +45.74%
Bid 36.09
Ask 36.11
เปอร์เซ็นต์ -4.17%
Bid 50.09
Ask 50.12
เปอร์เซ็นต์ +9.89%
Bid 52.20
Ask 52.22
เปอร์เซ็นต์ +8.16%
Bid 244.55
Ask 244.57
เปอร์เซ็นต์ +3.40%
Bid 49.22
Ask 49.24
เปอร์เซ็นต์ +0.94%
Bid 111.06
Ask 111.09
เปอร์เซ็นต์ -12.41%
Bid 168.78
Ask 168.80
เปอร์เซ็นต์ -8.43%
Bid 113.31
Ask 113.33
เปอร์เซ็นต์ +15.12%
Bid 51.59
Ask 51.61
เปอร์เซ็นต์ +15.36%
Bid 188.66
Ask 188.67
เปอร์เซ็นต์ +68.79%
Bid 265.12
Ask 265.23
เปอร์เซ็นต์ +21.97%
Bid 14.34
Ask 14.36
เปอร์เซ็นต์ +2.94%
Bid 83.83
Ask 83.86
เปอร์เซ็นต์ -4.36%
Bid 369.06
Ask 369.24
เปอร์เซ็นต์ -4.36%
Bid 41.51
Ask 41.54
เปอร์เซ็นต์ +3.88%
Bid 107.63
Ask 107.65
เปอร์เซ็นต์ +9.55%
Bid 38.49
Ask 38.52
เปอร์เซ็นต์ +6.36%
Bid 339.42
Ask 339.47
เปอร์เซ็นต์ +4.76%
Bid 51.48
Ask 51.51
เปอร์เซ็นต์ +8.93%
Bid 30.74
Ask 30.76
เปอร์เซ็นต์ +2.57%
Bid 136.30
Ask 136.33
เปอร์เซ็นต์ -8.33%
Bid 30.16
Ask 30.18
เปอร์เซ็นต์ +2.10%
Bid 165.74
Ask 165.76
เปอร์เซ็นต์ -6.79%
Bid 138.90
Ask 138.92
เปอร์เซ็นต์ +1.83%
Bid 60.27
Ask 60.29
เปอร์เซ็นต์ -3.48%
Bid 39.95
Ask 39.97
เปอร์เซ็นต์ +2.23%
Bid 374.38
Ask 374.44
เปอร์เซ็นต์ +7.27%
Bid 263.15
Ask 263.18
เปอร์เซ็นต์ -3.99%
Bid 26.13
Ask 26.16
เปอร์เซ็นต์ -14.16%
Bid 120.20
Ask 120.23
เปอร์เซ็นต์ -6.85%
Bid 264.09
Ask 264.12
เปอร์เซ็นต์ +6.79%
Bid 255.21
Ask 255.44
เปอร์เซ็นต์ -4.22%
Bid 366.30
Ask 366.35
เปอร์เซ็นต์ +27.87%
Bid 129.10
Ask 129.12
เปอร์เซ็นต์ +20.95%
Bid 62.45
Ask 62.48
เปอร์เซ็นต์ -11.51%
Bid 169.81
Ask 169.84
เปอร์เซ็นต์ -7.85%
Bid 103.49
Ask 103.52
เปอร์เซ็นต์ +5.61%
Bid 142.29
Ask 142.31
เปอร์เซ็นต์ -3.24%
Bid 109.12
Ask 109.15
เปอร์เซ็นต์ +10.03%
Bid 52.23
Ask 52.26
เปอร์เซ็นต์ +2.84%
Bid 20.29
Ask 20.31
เปอร์เซ็นต์ +5.73%
Bid 187.93
Ask 187.95
เปอร์เซ็นต์ +3.79%
Bid 41.84
Ask 41.85
เปอร์เซ็นต์ +6.68%
Bid 143.54
Ask 143.57
เปอร์เซ็นต์ -5.75%
Bid 111.13
Ask 111.16
เปอร์เซ็นต์ -2.44%
Bid 158.100
Ask 158.140
เปอร์เซ็นต์ +25.58%
Bid 117.919
Ask 117.941
เปอร์เซ็นต์ +3.75%
Bid 53.859
Ask 53.871
เปอร์เซ็นต์ +7.94%
Bid 31.2099
Ask 31.2151
เปอร์เซ็นต์ -6.42%
Bid 56.849
Ask 56.871
เปอร์เซ็นต์ +1.90%
Bid 98.099
Ask 98.121
เปอร์เซ็นต์ +16.29%
Bid 50.74
Ask 50.75
เปอร์เซ็นต์ +0.08%
Bid 61.909
Ask 61.931
เปอร์เซ็นต์ +15.42%
Bid 10.084
Ask 10.091
เปอร์เซ็นต์ +23.17%
Bid 72.220
Ask 72.240
เปอร์เซ็นต์ +15.44%
Bid 11.479
Ask 11.489
เปอร์เซ็นต์ +9.13%
Bid 20.579
Ask 20.591
เปอร์เซ็นต์ +4.06%
Bid 5.4569
Ask 5.4581
เปอร์เซ็นต์ +1.70%
Bid 14.3279
Ask 14.3321
เปอร์เซ็นต์ +3.57%
Bid 9.872
Ask 9.877
เปอร์เซ็นต์ +30.84%
Bid 0.5343
Ask 0.5346
เปอร์เซ็นต์ +13.42%
Bid 109.87
Ask 109.93
เปอร์เซ็นต์ -2.98%
Bid 78.24
Ask 78.28
เปอร์เซ็นต์ -4.82%
Bid 378.19
Ask 378.31
เปอร์เซ็นต์ +7.81%
Bid 112.619
Ask 112.661
เปอร์เซ็นต์ +6.79%
Bid 143.479
Ask 143.521
เปอร์เซ็นต์ +9.59%
Bid 41.0550
Ask 41.0600
เปอร์เซ็นต์ -0.46%
Bid 0.9479
Ask 0.9482
เปอร์เซ็นต์ +1.92%
Bid 133.720
Ask 133.760
เปอร์เซ็นต์ -2.47%
Bid 28.15
Ask 28.16
เปอร์เซ็นต์ +12.51%
Bid 157.98
Ask 157.99
เปอร์เซ็นต์ -6.08%
Bid 15158
Ask 15164
เปอร์เซ็นต์ +2.78%
Bid 441.90
Ask 442.00
เปอร์เซ็นต์ -4.58%
Bid 3.5075
Ask 3.5080
เปอร์เซ็นต์ +8.51%
Bid 3915.00
Ask 3916.00
เปอร์เซ็นต์ -15.57%
Bid 37.940
Ask 37.950
เปอร์เซ็นต์ +22.96%
Bid 4695.00
Ask 4696.00
เปอร์เซ็นต์ -3.24%
Bid 257.50
Ask 257.60
เปอร์เซ็นต์ +9.20%
Bid 120.20
Ask 120.22
เปอร์เซ็นต์ +13.31%
Bid 1027.4
Ask 1027.8
เปอร์เซ็นต์ -4.50%
Bid 342.50
Ask 342.55
เปอร์เซ็นต์ +2.99%
Bid 58.93
Ask 58.95
เปอร์เซ็นต์ +3.73%
Bid 0.7760
Ask 0.7763
เปอร์เซ็นต์ +2.01%
Bid 159.45
Ask 159.48
เปอร์เซ็นต์ +16.63%
Bid 23.265
Ask 23.285
เปอร์เซ็นต์ +6.72%
Bid 326.50
Ask 326.60
เปอร์เซ็นต์ -10.96%
Bid 0.01703
Ask 0.01706
เปอร์เซ็นต์ +0.29%
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.

การเทรดหุ้น

ขอบคุณสัญญาสําหรับความแตกต่าง, หนึ่งในตลาดการเงินที่เก่าแก่ที่สุด —ตลาดหุ้น—เปิดวันนี้ให้กับนักลงทุนส่วนตัว.

เริ่มการเทรด