คริปโทเคอร์เรนซี

เราเสนอคริปโทเคอร์เรนซี: ซื้อหรือขาย CFD ใน Bitcoin, Litecoin, Ethereum และอื่น ๆ

เทรดในคริปโทเคอร์เรนซีตลอด 24 ชั่วโมง

เริ่มการเทรด
ตราสาร
Bid
Ask
เปอร์เซ็นต์
Bid 19138.264
Ask 19145.438
เปอร์เซ็นต์ -1.49%
Bid 101.698
Ask 104.335
เปอร์เซ็นต์ -3.26%
Bid 40.829
Ask 42.760
เปอร์เซ็นต์ -3.32%
Bid 14.446
Ask 14.644
เปอร์เซ็นต์ -2.23%
Bid 1050.655
Ask 1052.755
เปอร์เซ็นต์ -3.02%
Bid 49.74110
Ask 50.08823
เปอร์เซ็นต์ -2.32%
Bid 116.783
Ask 117.267
เปอร์เซ็นต์ +0.03%
Bid 53.577
Ask 54.500
เปอร์เซ็นต์ -1.37%
Bid 0.39094
Ask 0.39166
เปอร์เซ็นต์ -1.29%
Bid 0.9219
Ask 0.9300
เปอร์เซ็นต์ -2.12%
Bid 0.2639
Ask 0.2654
เปอร์เซ็นต์ -2.69%
Bid 8.09
Ask 8.15
เปอร์เซ็นต์ -2.41%
Bid 1.781
Ask 1.819
เปอร์เซ็นต์ -1.44%
Bid 216.831
Ask 216.882
เปอร์เซ็นต์ -1.13%
Bid 0.10710
Ask 0.10719
เปอร์เซ็นต์ -2.72%
Bid 0.06586
Ask 0.06595
เปอร์เซ็นต์ +0.41%
Bid 149.340
Ask 151.436
เปอร์เซ็นต์ -3.77%
Bid 131.633
Ask 133.512
เปอร์เซ็นต์ -3.35%
Bid 98.241
Ask 99.587
เปอร์เซ็นต์ -3.16%
Bid 98.577
Ask 98.993
เปอร์เซ็นต์ -2.87%
Bid 84.886
Ask 85.214
เปอร์เซ็นต์ -2.87%
Bid 164.239
Ask 166.547
เปอร์เซ็นต์ -3.58%
Bid 12318.00
Ask 15557.00
เปอร์เซ็นต์ -3.14%
Bid 10567.51
Ask 10704.67
เปอร์เซ็นต์ -3.24%
Bid 5.1669
Ask 5.2371
เปอร์เซ็นต์ -2.89%
Bid 27906.781
Ask 27981.861
เปอร์เซ็นต์ -2.03%
Bid 24601.445
Ask 24666.066
เปอร์เซ็นต์ -1.61%
Bid 18355.914
Ask 18403.924
เปอร์เซ็นต์ -1.41%
Bid 18348.207
Ask 18366.646
เปอร์เซ็นต์ -1.49%
Bid 15788.575
Ask 15805.425
เปอร์เซ็นต์ -1.43%
Bid 2382150.00
Ask 2795070.00
เปอร์เซ็นต์ -1.62%
Bid 30692.256
Ask 30772.152
เปอร์เซ็นต์ -1.84%
Bid 1973933.50
Ask 1978710.50
เปอร์เซ็นต์ -1.49%
Bid 965.6014
Ask 966.8737
เปอร์เซ็นต์ -1.14%
Bid 10.5763
Ask 10.5909
เปอร์เซ็นต์ -1.39%
Bid 316.217
Ask 316.941
เปอร์เซ็นต์ -1.66%
Bid 278.755
Ask 279.393
เปอร์เซ็นต์ -1.24%
Bid 207.988
Ask 208.462
เปอร์เซ็นต์ -1.04%
Bid 207.733
Ask 208.207
เปอร์เซ็นต์ -1.12%
Bid 178.861
Ask 179.266
เปอร์เซ็นต์ -1.14%
Bid 29310.13
Ask 29375.82
เปอร์เซ็นต์ -1.08%
Bid 347.768
Ask 348.557
เปอร์เซ็นต์ -1.48%
Bid 22364.57
Ask 22414.61
เปอร์เซ็นต์ -1.13%
Bid 1533.104
Ask 1537.570
เปอร์เซ็นต์ -3.54%
Bid 1351.514
Ask 1355.376
เปอร์เซ็นต์ -3.13%
Bid 1008.397
Ask 1011.287
เปอร์เซ็นต์ -2.94%
Bid 1007.884
Ask 1008.596
เปอร์เซ็นต์ -3.02%
Bid 867.790
Ask 868.420
เปอร์เซ็นต์ -3.04%
Bid 141276.00
Ask 143232.00
เปอร์เซ็นต์ -3.00%
Bid 1686.103
Ask 1690.918
เปอร์เซ็นต์ -3.36%
Bid 108430.66
Ask 108738.30
เปอร์เซ็นต์ -3.02%
Bid 53.0479
Ask 53.1151
เปอร์เซ็นต์ -2.67%
Bid 72.554
Ask 73.182
เปอร์เซ็นต์ -2.85%
Bid 63.961
Ask 64.510
เปอร์เซ็นต์ -2.43%
Bid 47.710
Ask 48.146
เปอร์เซ็นต์ -2.24%
Bid 47.754
Ask 47.964
เปอร์เซ็นต์ -2.23%
Bid 41.160
Ask 41.254
เปอร์เซ็นต์ -2.14%
Bid 6337.00
Ask 7168.00
เปอร์เซ็นต์ -2.21%
Bid 79.786
Ask 80.490
เปอร์เซ็นต์ -2.67%
Bid 5132.64
Ask 5174.37
เปอร์เซ็นต์ -2.32%
Bid 2.5106
Ask 2.5279
เปอร์เซ็นต์ -1.98%
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.

การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี

เงินดิจิทัลที่สามารถใช้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์. มีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบที่จับต้องได้:คริปโทเคอร์เรนซีมีอยู่เป็นตัวเลขที่ไม่มีรูปแบบที่จับต้องได้เท่านั้น: Bitcoin หรือ Ethereum ไม่สามารถสัมผัสหรือนำไปใส่ในที่ตู้เซฟได้.

เริ่มการเทรด