คริปโทเคอร์เรนซี

เราเสนอคริปโทเคอร์เรนซี: ซื้อหรือขาย CFD ใน Bitcoin, Litecoin, Ethereum และอื่น ๆ

เทรดในคริปโทเคอร์เรนซีตลอด 24 ชั่วโมง

เริ่มการเทรด
ตราสาร
Bid
Ask
เปอร์เซ็นต์
Bid 23426.238
Ask 23428.662
เปอร์เซ็นต์ +42.05%
Bid 136.041
Ask 136.670
เปอร์เซ็นต์ +21.39%
Bid 61.483
Ask 61.516
เปอร์เซ็นต์ +55.33%
Bid 22.373
Ask 22.382
เปอร์เซ็นต์ +12.34%
Bid 1640.145
Ask 1640.725
เปอร์เซ็นต์ +36.93%
Bid 98.41900
Ask 98.59800
เปอร์เซ็นต์ +32.99%
Bid 172.558
Ask 172.806
เปอร์เซ็นต์ +26.72%
Bid 45.773
Ask 45.807
เปอร์เซ็นต์ +11.65%
Bid 0.26589
Ask 0.26611
เปอร์เซ็นต์ +17.27%
Bid 1.0659
Ask 1.0679
เปอร์เซ็นต์ +14.87%
Bid 0.2302
Ask 0.2306
เปอร์เซ็นต์ +9.93%
Bid 8.81
Ask 8.84
เปอร์เซ็นต์ +28.99%
Bid 1.448
Ask 1.453
เปอร์เซ็นต์ +25.48%
Bid 322.852
Ask 322.902
เปอร์เซ็นต์ +7.55%
Bid 0.09156
Ask 0.09162
เปอร์เซ็นต์ +3.65%
Bid 0.06366
Ask 0.06377
เปอร์เซ็นต์ +20.59%
Bid 191.802
Ask 193.748
เปอร์เซ็นต์ +14.99%
Bid 181.002
Ask 182.195
เปอร์เซ็นต์ +20.09%
Bid 124.124
Ask 124.942
เปอร์เซ็นต์ +16.46%
Bid 124.630
Ask 125.452
เปอร์เซ็นต์ +14.92%
Bid 111.202
Ask 111.935
เปอร์เซ็นต์ +19.31%
Bid 209.906
Ask 211.289
เปอร์เซ็นต์ +16.44%
Bid 17499.00
Ask 17615.00
เปอร์เซ็นต์ +24.12%
Bid 14013.56
Ask 14143.06
เปอร์เซ็นต์ +20.42%
Bid 5.7815
Ask 5.8517
เปอร์เซ็นต์ +10.06%
Bid 33086.379
Ask 33155.109
เปอร์เซ็นต์ +35.68%
Bid 31168.086
Ask 31232.834
เปอร์เซ็นต์ +41.43%
Bid 21373.865
Ask 21418.268
เปอร์เซ็นต์ +37.18%
Bid 21475.566
Ask 21491.045
เปอร์เซ็นต์ +35.43%
Bid 19137.850
Ask 19199.648
เปอร์เซ็นต์ +40.62%
Bid 3015386.00
Ask 3017557.00
เปอร์เซ็นต์ +44.36%
Bid 36145.262
Ask 36220.348
เปอร์เซ็นต์ +37.13%
Bid 2416045.50
Ask 2421540.50
เปอร์เซ็นต์ +42.05%
Bid 997.4876
Ask 998.7599
เปอร์เซ็นต์ +29.85%
Bid 12.2273
Ask 12.2419
เปอร์เซ็นต์ +30.16%
Bid 455.968
Ask 456.972
เปอร์เซ็นต์ +2.70%
Bid 429.532
Ask 430.477
เปอร์เซ็นต์ +7.06%
Bid 294.557
Ask 295.204
เปอร์เซ็นต์ +3.84%
Bid 295.768
Ask 296.398
เปอร์เซ็นต์ +2.54%
Bid 263.881
Ask 264.469
เปอร์เซ็นต์ +6.44%
Bid 41527.94
Ask 41618.09
เปอร์เซ็นต์ -0.50%
Bid 498.126
Ask 499.217
เปอร์เซ็นต์ +3.80%
Bid 33299.73
Ask 33371.86
เปอร์เซ็นต์ +7.55%
Bid 2316.481
Ask 2321.874
เปอร์เซ็นต์ +30.70%
Bid 2182.081
Ask 2187.351
เปอร์เซ็นต์ +36.23%
Bid 1496.451
Ask 1499.935
เปอร์เซ็นต์ +32.14%
Bid 1503.784
Ask 1504.821
เปอร์เซ็นต์ +30.48%
Bid 1341.769
Ask 1342.693
เปอร์เซ็นต์ +35.45%
Bid 210193.00
Ask 212246.00
เปอร์เซ็นต์ +26.77%
Bid 2530.644
Ask 2536.535
เปอร์เซ็นต์ +32.10%
Bid 169165.13
Ask 169571.95
เปอร์เซ็นต์ +36.86%
Bid 69.8510
Ask 69.9091
เปอร์เซ็นต์ +25.10%
Bid 139.003
Ask 139.530
เปอร์เซ็นต์ +26.21%
Bid 130.944
Ask 131.440
เปอร์เซ็นต์ +31.56%
Bid 89.796
Ask 90.136
เปอร์เซ็นต์ +27.63%
Bid 90.247
Ask 90.419
เปอร์เซ็นต์ +26.00%
Bid 80.524
Ask 80.677
เปอร์เซ็นต์ +30.81%
Bid 12671.00
Ask 12696.00
เปอร์เซ็นต์ +27.30%
Bid 151.854
Ask 152.429
เปอร์เซ็นต์ +27.58%
Bid 10148.38
Ask 10192.83
เปอร์เซ็นต์ +32.11%
Bid 4.1900
Ask 4.2025
เปอร์เซ็นต์ +20.77%
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.

การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี

เงินดิจิทัลที่สามารถใช้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์. มีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบที่จับต้องได้:คริปโทเคอร์เรนซีมีอยู่เป็นตัวเลขที่ไม่มีรูปแบบที่จับต้องได้เท่านั้น: Bitcoin หรือ Ethereum ไม่สามารถสัมผัสหรือนำไปใส่ในที่ตู้เซฟได้.

เริ่มการเทรด