คริปโทเคอร์เรนซี

เราเสนอคริปโทเคอร์เรนซี: ซื้อหรือขาย CFD ใน Bitcoin, Litecoin, Ethereum และอื่น ๆ

เทรดในคริปโทเคอร์เรนซีตลอด 24 ชั่วโมง

เริ่มการเทรด
ตราสาร
Bid
Ask
เปอร์เซ็นต์
Bid 41174.875
Ask 41183.125
เปอร์เซ็นต์ -1.37%
Bid 361.540
Ask 364.410
เปอร์เซ็นต์ -2.29%
Bid 121.466
Ask 123.445
เปอร์เซ็นต์ -3.98%
Bid 29.573
Ask 29.778
เปอร์เซ็นต์ -6.55%
Bid 3059.395
Ask 3064.765
เปอร์เซ็นต์ -1.69%
Bid 132.32225
Ask 133.42175
เปอร์เซ็นต์ -2.97%
Bid 191.407
Ask 192.096
เปอร์เซ็นต์ -5.11%
Bid 0.73072
Ask 0.73416
เปอร์เซ็นต์ -0.91%
Bid 120.387
Ask 121.439
เปอร์เซ็นต์ -4.36%
Bid 0.92468
Ask 0.92569
เปอร์เซ็นต์ -4.05%
Bid 2.6671
Ask 2.6772
เปอร์เซ็นต์ -3.02%
Bid 1.0203
Ask 1.0217
เปอร์เซ็นต์ -2.80%
Bid 23.08
Ask 23.13
เปอร์เซ็นต์ -3.71%
Bid 5.329
Ask 5.366
เปอร์เซ็นต์ -2.91%
Bid 447.286
Ask 447.425
เปอร์เซ็นต์ -4.27%
Bid 0.23555
Ask 0.23564
เปอร์เซ็นต์ -4.48%
Bid 0.06853
Ask 0.06859
เปอร์เซ็นต์ -0.44%
Bid 500.687
Ask 503.741
เปอร์เซ็นต์ -2.51%
Bid 452.399
Ask 455.174
เปอร์เซ็นต์ -2.38%
Bid 331.923
Ask 333.911
เปอร์เซ็นต์ -2.22%
Bid 320.170
Ask 321.440
เปอร์เซ็นต์ -2.05%
Bid 266.336
Ask 267.584
เปอร์เซ็นต์ -2.23%
Bid 535.492
Ask 538.781
เปอร์เซ็นต์ -1.92%
Bid 39751.00
Ask 43034.00
เปอร์เซ็นต์ -2.64%
Bid 27698.65
Ask 27866.98
เปอร์เซ็นต์ -1.85%
Bid 14.7859
Ask 14.8719
เปอร์เซ็นต์ -3.62%
Bid 56908.715
Ask 57042.227
เปอร์เซ็นต์ -1.52%
Bid 51422.012
Ask 51540.777
เปอร์เซ็นต์ -1.39%
Bid 37725.457
Ask 37812.516
เปอร์เซ็นต์ -1.22%
Bid 36396.824
Ask 36405.176
เปอร์เซ็นต์ -1.03%
Bid 30225.818
Ask 30332.033
เปอร์เซ็นต์ -1.20%
Bid 4492090.00
Ask 4906030.00
เปอร์เซ็นต์ -1.53%
Bid 60867.066
Ask 61007.625
เปอร์เซ็นต์ -0.93%
Bid 3148380.50
Ask 3155453.50
เปอร์เซ็นต์ -0.86%
Bid 1681.5721
Ask 1683.0684
เปอร์เซ็นต์ -2.65%
Bid 22.3777
Ask 22.3973
เปอร์เซ็นต์ -1.23%
Bid 618.244
Ask 619.683
เปอร์เซ็นต์ -4.48%
Bid 558.628
Ask 559.927
เปอร์เซ็นต์ -4.36%
Bid 409.835
Ask 410.786
เปอร์เซ็นต์ -4.20%
Bid 394.992
Ask 395.910
เปอร์เซ็นต์ -4.01%
Bid 328.560
Ask 329.321
เปอร์เซ็นต์ -4.18%
Bid 50990.10
Ask 51107.67
เปอร์เซ็นต์ -4.44%
Bid 661.238
Ask 662.770
เปอร์เซ็นต์ -3.90%
Bid 34201.95
Ask 34280.89
เปอร์เซ็นต์ -3.84%
Bid 4229.583
Ask 4243.840
เปอร์เซ็นต์ -1.92%
Bid 3821.769
Ask 3834.571
เปอร์เซ็นต์ -1.79%
Bid 2803.811
Ask 2813.213
เปอร์เซ็นต์ -1.63%
Bid 2706.624
Ask 2707.776
เปอร์เซ็นต์ -1.40%
Bid 2252.450
Ask 2253.590
เปอร์เซ็นต์ -1.56%
Bid 348604.00
Ask 350670.00
เปอร์เซ็นต์ -1.81%
Bid 4523.736
Ask 4538.898
เปอร์เซ็นต์ -1.32%
Bid 233984.84
Ask 234769.97
เปอร์เซ็นต์ -1.26%
Bid 124.9890
Ask 125.2064
เปอร์เซ็นต์ -3.04%
Bid 182.907
Ask 184.778
เปอร์เซ็นต์ -3.21%
Bid 165.274
Ask 166.956
เปอร์เซ็นต์ -3.08%
Bid 121.238
Ask 122.500
เปอร์เซ็นต์ -2.91%
Bid 117.267
Ask 117.477
เปอร์เซ็นต์ -2.49%
Bid 97.181
Ask 98.247
เปอร์เซ็นต์ -2.91%
Bid 14732.00
Ask 15571.00
เปอร์เซ็นต์ -2.96%
Bid 195.618
Ask 197.635
เปอร์เซ็นต์ -2.60%
Bid 10119.01
Ask 10221.60
เปอร์เซ็นต์ -2.56%
Bid 5.4053
Ask 5.4512
เปอร์เซ็นต์ -4.30%
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.

การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี

เงินดิจิทัลที่สามารถใช้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์. มีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบที่จับต้องได้:คริปโทเคอร์เรนซีมีอยู่เป็นตัวเลขที่ไม่มีรูปแบบที่จับต้องได้เท่านั้น: Bitcoin หรือ Ethereum ไม่สามารถสัมผัสหรือนำไปใส่ในที่ตู้เซฟได้.

เริ่มการเทรด