ผู้ชนะการแข่งขัน (รอบ 346, 27.06.2024)

ต่ำแหน่ง ชื่อ เมือง บัญชี จำนวนเงิน
1 Imtiaj Mandal Burdwan 109527350 $ 16 914.00
2 Aldi adam Muhamad tirta 109526344 $ 16 909.00
3 quoc hung duong nguyen 109529028 $ 14 035.00
4 Elisha Kaunda Zomba 109528839 $ 14 011.00
5 amin shabani 109527269 $ 13 060.00
6 Yousef Fostok 109528674 $ 12 447.00
7 Haneef Haikal bin Azam 109528863 $ 12 182.00
8 Ari Syah Ruri 109527155 $ 11 747.00
9 عماد المرزوق 109526881 $ 11 703.00
10 Ruben Ortega 109527306 $ 11 698.00
เข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน

ไม่มีภาษาของคุณ?