เกี่ยวกับตราสารการเทรด

Crypto
ค่าสว็อปจะถูกเรียกเก็บในอัตราสามเท่าเมื่อโอนตำแหน่งที่เปิดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันเสาร์
ECN Prime
สวอปสำหรับ CFD ของหุ้นและ ETF จะถูกเรียกเก็บในอัตราสามเท่าเมื่อโอนตำแหน่งที่เปิดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันเสาร์. สำหรับตราสารอื่น ๆ ที่เหลือจะเรียกเก็บค่าสวอปเป็นสามเท่าเมื่อโอนตำแหน่งที่เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี
Standard
สวอปสำหรับ CFD ของหุ้นและ ETF จะถูกเรียกเก็บในอัตราสามเท่าเมื่อโอนตำแหน่งที่เปิดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันเสาร์. สำหรับตราสารอื่น ๆ ที่เหลือจะเรียกเก็บค่าสวอปเป็นสามเท่าเมื่อโอนตำแหน่งที่เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี
Micro
ค่าสว็อปจะคิดเป็นสามเท่าเมื่อโอนตำแหน่งที่เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี
Swap Free
ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการใช้เลเวอเรจมาร์จิ้นจะถูกเรียกเก็บโดยนายหน้าตามข้อกำหนดของสัญญา:

 • FOREX MAJORS: 4 USD
 • FOREX EXT1: 5 USD
 • FOREX EXT2: 10 USD
 • FOREX METALS: 5 USD
 • CFD INDICES: 30 USD
 • CFD ENERGIES: 45 USD
 • CFD METALS: 50 USD
 • CFD CURRENCIES: 35 USD
 • CFD BONDS: 55 USD
 • CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: 10 USD
 • CFD STOCK: USA, Russian: 0.10%
ค่าธรรมเนียมจะระบุต่อ 1 ล็อตมาตรฐาน. ค่าธรรมเนียมจะถูกหักทุกสัปดาห์ในคืนวันเสาร์ - อาทิตย์. ค่าธรรมเนียมจะคำนวณตามสูตรต่อไปนี้: ปริมาณการซื้อขาย * จำนวนวันของการซื้อขายในตลาด * ค่าธรรมเนียมรายวัน
MT5
สวอปสำหรับ CFD ของหุ้นตราสาร Crypto และ ETF จะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราสามเท่าเมื่อโอนตำแหน่งที่เปิดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันเสาร์ สำหรับตราสารอื่น ๆ ที่เหลือจะเรียกเก็บค่าสวอปเป็นสามเท่าเมื่อโอนตำแหน่งที่เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี
ค่าสว็อปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์รายปี.
ข้อกำหนดของสัญญาคือชุดของตราสารการซื้อขายที่มีการเติบโตของราคาในอนาคต. ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนข้อเสนอสาธารณะหรือการชักชวน.