ทำอย่างไรถึงจะรวย ในตลาด Forex กับ Grand Capital?

หัวข้อนำเสนอ

นำเข้าสู่โลกของการลงทุน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด Forex
ช่องทางการทำเงินในตลาดForex
การใช้งาน Social Trading

วันที่และสถานที
30 พฤศจิกายน 2019; The Bazaar Hotel Bangkok, Bangkok Thailand

ข้อมูลการติดต่อ
thailand@grandcapital.net +6620246633;
+66961590924

ลงทะเบียน

ชื่อต้น
นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์มือถือ

หากท่านไดท้า การลงทะเบยีนแลว้ .

อีเมลหรือโทรศัพท์มือถือ
รหัสผ่าน

If you have no account, please .

คุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว! กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นเพื่อเป็นการยื่นยันว่าคุณจะเข้าร่วมงานสัมมนา

วิทยากร:

คุณเศรษฐกาล ชื่นโกมล
(นักลงทุนอิสระในตลาดอนุพันธ์ ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี )
คุณสัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(ผู้เชี่ยวชาญการเทรดสกุลเงินตราต่างประเทศ มากกว่า 8 ปี)
คุณบวรวงศ์ บุญยุบล
(CEO Forex Bangkok)
Denis Kulagin
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศGrand Capital

ตารางเวลา

  • 09:00–09:30 AM: ลงทะเบียน / ความบันเทิงและการนำเสนอ VDO ของโบรกเกอร์ Grand Capital
  • 09:30–10:00 AM: การแนะนำโบรกเกอร์ Grand capital โดย CEO Denis Kulagin
  • 10:00–11:00 AM: ตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร? แพลตฟอร์ม MetaTrader นำเสนอโดยโค้ช Julong
  • 11:00–12:00 AM: เปิดบัญชี Grand Capital และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอก (RAMM / LAMM)
  • 12:00–1:00 PM: พักเที่ยง
  • 1:00–1:30 PM: ความบันเทิงและการจับรางวัล
  • 1:30–2:30 PM: เรียนรู้การเทรดForex และการนำเสนอหลักสูตรการเทรดฟรี
  • 2:30–3:30 PM: วิธีหาเงินด้วยโปรแกรมพาร์ทเนอร์
  • 3:30–4:30 PM: Q&A / ถ่ายภาพ

Fastest Growing Forex Broker 2019

Best Trading
Technology 2016

Best Affiliate
Program 2016

Best Broker
in Europe 2015

Best Forex Broker
in China 2014

Best Micro-Forex Forex
Broker FOREX 2012

Choose your language