สำหรับ Android
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ปีแห่งตลาด

การวิเคราะห์ในรูปแบบวีดีโอจาก Grand Capital

ติดตามบทวิเคราะห์ในรูปแบบวีดีโอ

มีการเผยแพร่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ผู้นำแห่งธนาคารกลางและบุคคลที่ทรงอิทธิพลอื่น ๆ ได้ให้ความคิดเห็นต่าง ๆ การสัมมนาออนไลน์รายสัปดาห์และการอ้างอิงบทวิจารณ์ทางด้านตลาดและการอ้างอิงได้สรุปข่าวหลักและรวมถึงมีการสรุปบทความจากสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือในสัปดาห์ปัจจุบัน

ติดตาม

Choose your language