ปีแห่งตลาด

ไอเดียร์การซื้อขายสำหรับ 3M Co. (NYSE) วันที่ 22.05.2020

#MMM
แนวโน้มโดยรวมลดตํ่าลง. ระดับแนวต้านที่ 151.00 ชะลอผู้ซื้อไว้. การกำหนดราคาต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 145.00 จะส่งผลให้ราคาลดตํ่าลงอีก. ตัวบ่งชี้ Stochastic Oscillator ส่งสัญญาณการซื้อมากเกินเช่นเดียวกัน.


คำแนะนำการซื้อขาย:
ขายต่ำกว่า 145.00
Stop loss: 151.00
ระดับเป้าหมาย: 139.50; 131.00
อัตรา #MMM ออนไลน์: ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคู่เงินในแบบเรียลไทม์

Other reviews

Choose your language