ปีแห่งตลาด

ไอเดียร์การซื้อขายสำหรับ Johnson & Johnson (NYSE) วันที่ 21.05.2020

#JNJ
ระดับแนวรับที่ 147.20 กําลังชะลอผู้ขายไว้. กราฟกระทิง(ขาขึ้น) ได้เกิดขึ้นในตัวบ่งชี้ Awesome Oscillator และตัวบ่งชี้ Stochastic Oscillator ส่งสัญญาณ การขายมากเกิน. โครงสร้างที่ลงต่ำ(สีแดง)ได้เกิดขึ้น.

คำแนะนำการซื้อขาย:
การซื้อขายอยู่ในรูปแบบของโครงสร้างที่สูงขึ้น, ซึ่งคลื่น (A) ตัดผ่านช่องทางเอียงของโครงสร้างที่ตํ่าลง (สีแดง), ดังนั้นทำมันให้เสร็จสิ้น.
Stop Loss: ภายใต้แนวรับที่ 147.20
ระดับเป้าหมาย - 150.53; 153.07; 156.45
อัตรา #JNJ ออนไลน์: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของหุ้นในแบบเรียลไทม์

Other reviews

Choose your language