ปีแห่งตลาด

การวิเคราะห์ CADJPY วันที่ 21.05.2020

CADJPY
ระดับแนวรับที่ 77.15 ยังคงชะลอผู้ขายขายอย่างต่อเนื่อง. รูปแบบความต่อเนื่องของการพักตัวของราคาเพื่อที่จะไปต่อหรือแนวโน้ม “Pennant” กำลังเกีดขึ้นบนแผนภูมิ. กราฟกระทิง(ขาขึ้น) ได้เกิดขึ้นในตัวบ่งชี้ Awesome Oscillator และตัวบ่งชี้ Stochastic Oscillator อยู่ในตําแหน่งการขายมากเกิน.

คำแนะนำการซื้อขาย:
ซื้อในการก่อรูปแบบที่สูงขื้น 1-2-3 ในการเจาะผ่านขอบบนของ figure อย่างเคร่งครัด.
Stop Loss ภายใต้แนวรับที่ 77.15.
ระดับเป้าหมาย - 77.75; 78.19
อัตรา CADJPY ออนไลน์: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหุ้นในแบบเรียลไทม์

Other reviews

Choose your language