ปีแห่งตลาด

การซื้อขายสำหรับ PJSC Sberbank

วันนี้ Sberbank จะนำเสนองบการเงินตาม RAS เป็นเวลา 9 เดือนของปี 2019 การรายงานเชิงบวกจะให้โอกาสในการกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง

ระดับการสนับสนุนที่ 222.0 ถือเป็นการขายคืน ระดับที่ 225.5 ให้ความต้านทานต่อผู้ซื้อ ตัวบ่งชี้ที่น่ากลัว Oscillator แสดงการก่อตัวของความแตกต่างรั้น

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อสูงกว่าระดับที่ 225.5 ในการสร้างรูปแบบขึ้นไป 123

Spot Loss ระดับ 222.00
ระดับเป้าหมาย - 230.87; 235.80; 244.90.

Other reviews

Choose your language