Happy New Year!

ข่าวบริษัท

กรกฎาคม 2018

ฝากเงิน สกุลเงินบาทไทย ฟรีค่าคอมมิชชั่น

เรียนลูกค้าผู้มีเกียรติ!

 

 

 

 

 

 

ข่าวดีสำหรับเทรดเดอร์ของ แกรนด์ แคปปิตอล ในประเทศไทย: ตอนนี้ท่านสามารถฝากเงินและถอนเงินของท่าน โดยเป็นสกุลเงินไทยได้แล้ว โดยผ่านทางบริการชำระเงินผ่านทาง Help2Pay ทำงานร่วมกับธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของประเทศไทย

นี้คือบางส่วนของธนาคารที่มีอยู่:

  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • CIMB ประเทศไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารออมสิน

และอื่น ๆ

ฝากผ่าน Help2Pay ฟรีค่าคอมมิชชั่น

เพื่อฝากเงิน:

  1. ไปที่ส่วน การฝากเงิน / การถอนเงินในเว็บไซต์ของเราหรือในสำนักงานส่วนตัวของท่าน
  2. เลือก Help2Pay เป็นตัวเลือกการชำระเงิน และเลือกสกุลเงินไทยบาท
  3. เลือกธนาคาร
  4. ทำตามคำแนะนำและรอเงินที่จะโอนไปยังบัญชีของท่าน

การซื้อขายที่มีกำไร!

ประเภท:Company news_th
ข่าวอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน Company news_th

Choose your language